Нивото на Дрим четири пати пониско од просекот – ММС
ММС

Објавено на: 03/6/19 11:12 AM

Нивото на Дрим четири пати пониско од просекот

Четири пати пониски од просекот за февруари се нивоата на Црн Дрим кај Ложани и на Треска кај Македонски Брод, покажуваат денешните хидролошки мерења.

Трипати пониски од просекот се и Сатеска кај Ботун, како и Лепенец кај Скопје. Отстапувања покажуваат и другите реки. Преполовени се нивоата на Вардар кај Јегуновце, Пчиња кај Пелинце. Крива Река кај Крива Паланка и Бабуна кај Богомила.