Раст на корисниците на интернет преку мобилна мрежа – ММС
ММС

Објавено на: 10/29/18 10:35 AM

Раст на корисниците на интернет преку мобилна мрежа

Во Македонија во првиот квартал годинава пристап до интернет со широк и тесен опсег преку мобилна мрежа (2G/3G/4G)  имале 1.275.168 претплатници,  или за  0,70 проценти повеќе во однос на  последниот квартал лани,  а за 12,38 проценти споредено со првиот квартал од 2017 година.

Како што покажуваат податоците на Агенцијата за електронски комуникации, пазарниот удел на оне.ВИП оператор  во вкупниот број  корисници на интернет преку мобилна мрежа во првиот квартал годинава изнесува 52,05 проценти,  Македонски Телеком учествува со пазарен удел од 46,38 проценти, додека Лајкамобајл има пазарен удел од 1,57 проценти.

Според Извештајот за развој на пазарот за електронски комуникации на АЕК во првите три месеци од годинава бројот на претплатници на пристап до интернет со широк опсег изнесувал 399.575 претплатници односно за 0,83 проценти повеќе во однос на четвртиот квартал од 2017 година, а за 5,02 проценти споредено со првиот квартал  лани.

Во првото тримесечие пристап на интернет преку оптичка  мрежа имале 42.196 претплатници, односно за 88,77 проценти споредено со истиот период минатата година.

Од  94 нотифицирани субјекти во евиденцијата на АЕК, 92 обезбедувале услуги за пренос на податоци во првиот квартал од 2018 година.

Извор:МИА