Дневен билтен на Општина Штип – 13.08.2018 – ММС
ММС

Објавено на: 08/13/18 10:10 AM

Дневен билтен на Општина Штип – 13.08.2018

Дневни активности на јавни претпријатија
Денеска ЈП „Стипион 2011“ ќе работи на:

Реконструкција на мал плоштад кај пензионерски дом
Изградба на игралиште во населба Блок 70
Реконструкција на тротоар на улица „Тодор Коларов“
Замена на улични светилки во градот

ЈП „Исар“ ќе работи на:

Санирање на дефект на водоводна линија на улиците: Солидарност 46, Никола Карев, 11ти Конгрес
Изведба на нова линија за фекална канализација во населба Баби на улица Лески
Приклучок на нови бушени бунари на водоводниот систем во м.в Штипско езеро
Санирање на површини на улиците Анте Банина и улица Брегалничка
Изведба на нова фекална канализација во населба Суитлак 2 (втора смена)

РЕ Паркови и зеленило ќе работи на косење на зелени површини кај:

Булевар Партизанска
Паркова површина отспротива ЕВН
Мали паркови во населба Баби
Парк во населба Дузлак
Кружен тек во населба Железничка