Епископската базилика во Стоби следниот месец треба да го добие оригиналниот изглед од шести век – ММС
ММС

Објавено на: 08/10/18 2:24 PM

Епископската базилика во Стоби следниот месец треба да го добие оригиналниот изглед од шести век

Се реализира финалната фаза од проектот за заштита на крстилницата од Епископската базилика во Стоби.

Проектот е финансиран со грант од Амбасадорскиот фонд на САД за заштита на културното наследство во Р. Македонија.

Сите конзерваторско – реставраторски активности на крстилницата од Епископската базилика во Стоби, која повторно ќе го добие оригиналниот изглед од 6 век, треба да завршат до крајот на следниот месец.