Дневен билтен на Општина Штип – 09.08.2018 – ММС
ММС

Објавено на: 08/9/18 8:07 AM

Дневен билтен на Општина Штип – 09.08.2018

Дневни активности на јавни претпријатија
Денеска ЈП „Стипион 2011“ ќе работи на:

Реконструкција на мал плоштад кај пензионерски дом
Изградба на крак на улица Сане Георгиев
Изградба на игралиште во населба Блок 70
Чистење на депонија кај градскиот пазар
Замена на улични светилки во градот

ЈП „Исар“ ќе работи на:

Санирање на дефект на водоводна линија на улиците: 7ми Конгрес и во населба Железничка
Приклучок на водоводна линија на улица Гошо Сламката
Изведба на нова линија за фекална канализација во населба Баби на улица Лески
Приклучок на нови бушени бунари на водоводниот систем во м.в Штипско езеро
Санирање на површини на улиците Анте Банина, Ленинова и Иво Лола Рибар

РЕ Паркови и зеленило ќе работи на косење на зелени површини кај:

Улица Ѓорги Петров
Улица Скопска
Зелени површини кај К’ртеке
Стадион Кежовица
Улица Партизанска
Сењак 4
Дузлак