Синтетичките дроги се’ поприсутни во Македонија – ММС
ММС

Објавено на: 07/1/18 2:16 PM

Синтетичките дроги се’ поприсутни во Македонија

Се зголемува бројот на корисници кои се повеќе користат синтетичка дрога. Истражавањата на Младинскиот клуб од Штип покажуваат дека младата популација најмногу ги користат таканаречените клубски дроги, екстазите и амфетаминот го заменуваат хероинот.

И анкетата на студентите од штипскиот Правен факултет покажува алармантен раст на корисниците на т.н потешки дроги, а загрижува процентот кој расте кај студентите, односно младите до 21 година.

40% од 400 испитаници одговориле дека до опојните дроги лесно се доаѓа и најчесто се земаат во комбинација со алкохол и лекови за смирување. Стојановски забележува дека одговорите се загрижувачки, а надлежните треба да преземат и одредени чекори. Што се однесува во делот на ресоцијализацијата, според граѓанскиот сектор засега Македонија добро стои во овој дел.

И акциите на полицијата покажуваат дека расте употребата на новите дроги. Иако количините, кои се запленуваат вообичаено се мали, сепак во земјава годинава се откри и првата лабораторија за производство на синтетички дроги во Македонија.