Обновливите извори и пазарот на електрична енергија – зошто изостанува бумот во Македонија? – ММС
ММС

Објавено на: 06/4/18 10:44 AM

Обновливите извори и пазарот на електрична енергија – зошто изостанува бумот во Македонија?

Падот на трошоците значи дека во Македонија се’ повеќе се исплати да се следи трендот на инвестирање во соларна енергија. Меѓутоа, за да има пораст на производството на електрична енергија од обновливи извори треба не само поддршка од државата со стимулации туку и функционален пазар.

Искористувањето на обновливите извори на енергија (ОИЕ) во Македонија е занемарливо во споредба со производството од лигнит и големите хидроцентрали. Во претходниот блог беше посочено дека Македонија се’ уште се потпира на своето производство од РЕК Битола како и делумно на хидропотенцијалот, додека, на пример, фотоволтаиците во производството на соларна енергија придонеле со само 0,32 отсто од вкупното производство на електрична енергија во 2016 година. Во моментов новиот Закон за енергетика, кој доцнеше со своето усвојување, предвидува нови механизми за поддршка на искористувањето на обновливите извори на енергија кои би го надополниле или замениле застарениот систем на повластени тарифи кој, пак, полека се напушта во Европската Унија како несоодветен на развојот на технологиите и пазарите на електрична енергија. Имено, повластените тарифи ја изгубија предноста затоа што не стимулираа намалување на оние трошоци кои се потребни за да ја направат соларната енергија конкурентна со други извори на производство на електрична енергија.

Прочитај повеќе